NEF Online con el Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Conseller de Recerca i Universitats

NEF Online con el Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya